Lực lượng kiểm lâm phối hợp dân quân tự vệ để bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và dân quân tự vệ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, nhằm thống nhất hành động, huy động sức mạnh tổng hợp của 2 lực lượng này cùng với các lực lượng khác, các cấp, các cơ quan liên quan và toàn dân trong công tác bảo vệ rừng.

Hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng giữa lực lượng kiểm lâm và dân quân tự vệ theo nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và quản lý, điều hành của UBND cùng cấp; đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của mỗi lực lượng; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng không tạo ách tắc trong việc thực hiện nhiệm vụ riêng và công việc nội bộ của nhau.

Các lực lượng phối hợp phải chấp hành sự chỉ huy thống nhất của người có thẩm quyền theo phương án phối hợp giải quyết các vụ việc cụ thể được UBND cùng cấp phê duyệt.

Hàng năm, vào đầu mùa cháy rừng cao điểm, cơ quan Kiểm lâm chủ trì, phối hợp cơ quan Dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện, diễn tập chữa cháy rừng cho cả 2 lực lượng. Mọi trường hợp cháy rừng xảy ra, các lực lượng phải chủ động chữa cháy ngay, đồng thời thông tin ngay cho đơn vị phối hợp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Đồng thời, 2 cơ quan phải phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, truy quét tại các trọng điểm vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng; bố trí lực lượng tại các trạm, chốt cửa rừng, các điểm lưu thông, chế biến kinh doanh lâm sản tập trung; truy bắt những cá nhân có hành vi trốn chạy, tẩu tán tang vật, chống người thi hành công vụ; kiểm tra, tháo gỡ, tiêu hủy các loại bẫy, săn, bắn, bắt, giết mổ động vật rừng, sử dụng các loại súng săn trái phép..