Gia Lai thành lập giải thưởng tôn vinh những người hoạt động vì môi trường

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 149/UBND-CNXD về việc giới thiệu, đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai.

Một nhà máy bị cơ quan chức năng phát hiện gây ô nhiễm môi trường

Đây là giải thưởng sẽ được tổ chức trao 2 năm một lần và là giải duy nhất về môi trường của tỉnh. Giải thưởng có ý nghĩa động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững đến toàn thể tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư…

Chi cục Bảo vệ Môi trường Gia Lai là nơi nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện tuyên truyền rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong thẩm quyền quản lý về giải thưởng.

Nguồn: