Tổng thống Pháp công bố 70 triệu USD giúp hành tinh xanh hơn

18 phần thưởng đầu tiên được trao cho các nhà khoa học nghiên cứu biến đổi khí hậu, phần lớn là từ Mỹ để tới Pháp theo đuổi sự nghiệp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

70 triệu USD là số tiền mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành để tặng thưởng cho các quỹ  nghiên cứu khí hậu, bao gồm cả hỗ trợ cho 13 nhà khoa học Mỹ để tiến hành công việc của họ tại Pháp.

18 phần thưởng đầu tiên được trao cho các nhà khoa học nghiên cứu biến đổi khí hậu, phần lớn là từ Mỹ để tới Pháp theo đuổi sự nghiệp. Phần thưởng trên được Tổng thống Pháp lập ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Trump rút khỏi Công ước khí hậu Paris.