150 triệu USD vốn ODA cho quản lý thiên tai

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Quản lý thiên tai” và các văn kiện pháp lý liên quan của dự án như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ảnh minh họa: Vfej.vn

Tổng số vốn ODA của dự án là 99,4 triệu SDR (tương đương 150 triệu USD) từ nguồn vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt Nhà nước ta ký với WB Hiệp định vay và các văn bản pháp lý liên quan của dự án.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của dự án để Hiệp định tài trợ sớm có hiệu lực thực hiện.

Dự án “Quản lý thiên tai” là dự án tiếp nối dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được thực hiện ở một số tỉnh miền Trung từ năm 2005.

Mục tiêu chính của Dự án “Quản lý thiên tai” là hỗ trợ triển khai chiến lược phòng tránh ứng phó giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam bằng cách tăng cường khả năng phòng tránh, ứng phó thiên tai từ các giải pháp công trình và phi công trình.

Dự án được thực hiện tại 10 tỉnh miền Trung bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và TP. Đà Nẵng. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 5 năm từ năm 2012 đến 2016.