WB hỗ trợ Việt Nam quản lý thiên tai

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý thiên tai” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ – đây là dự án tiếp nối dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được thực hiện ở một số tỉnh miền Trung từ năm 2005 đến 2010.

Mục tiêu chính của dự án nhằm hỗ trợ triển khai chiến lược phòng tránh ứng phó giảm nhẹ thiên tai của Việt Nam bằng cách tăng cường khả năng phòng tránh, ứng phó thiên tai từ các giải pháp công trình và phi công trình.

Dự án được thực hiện trong vòng  5 năm (2012 – 2016) tại 10 tỉnh miền Trung, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng.

Riêng về phần vốn đối ứng, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể và thống nhất với Bộ Tài chính về nguồn và kinh phí đối ứng cho dự án theo quy định hiện hành.