Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22-12-2017.

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành từ ngày 7-11-2017, nhằm áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở cấp trung ương và địa phương; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công trình khai thác tài nguyên nước theo quy định. Thông tư quy định cụ thể việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian giữa trung ương, địa phương và trên từng lưu vực sông; bảo đảm tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của cơ sở được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước…

* Trung tâm Phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) vừa tổ chức hội thảo “Tăng cường an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng ở Đồng bằng sông Cửu Long”. Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học cho rằng, tác động của biến đổi khí hậu và sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên thượng nguồn đã khiến 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối diện nguy cơ cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, mất cân bằng sinh thái, đe dọa chiến lược phát triển bền vững… Để bảo đảm an ninh nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các nhà khoa học khuyến nghị các bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ ngừng xây dựng thêm các nhà máy nhiệt điện than; ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo; thắt chặt quy chuẩn phát thải khí nhà kính…