Cảnh báo mất rừng gần thời gian thực

Một hệ thống cảnh báo dựa trên vệ tinh hiện tại đã có thể phát hiện tình trạng phá rừng ở gần thời gian thực, giúp các nhà quản lý hoặc kiểm lâm trong các khu rừng nhiệt đới phản ứng sớm với nạn phá rừng.

Hệ thống Khám phá và Phân tích Đất đai Toàn cầu (Global Global Land Analysis and Discovery -GLAD) được tích hợp trong Hệ thống Giám sát rừng Toàn cầu – Global Forest Watch – một nền tảng giám sát thay đổi rừng trực tuyến đã sử dụng hình ảnh vệ tinh để phát hiện tình trạng mất rừng ở một khu vực có diện tích chỉ 30m x 30m. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký để nhận được các thông báo này một cách miễn phí hàng tuần.

Các cảnh báo trước ở cấp độ này có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các can thiệp vào hành động khai thác rừng bất hợp pháp. Cảnh báo mất rừng gần thời gian thực cũng có thể giúp giám sát rừng bằng cách cung cấp cho các cơ quan chức năng hoặc các tổ chức phi chính phủ thông tin cập nhật về các hình thức phá rừng đối với phạm vi, khu bảo tồn, vùng hoặc quốc gia.

Hệ thống cảnh báo này hiện đã có mặt tại 22 quốc gia và sẽ mở rộng sang các khu rừng nhiệt đới ẩm trong những tháng tới.