Thanh tra toàn diện các dự án trên bán đảo Sơn Trà và dự án khu đô thị Ða Phước (Ðà Nẵng)

Ngày 6-12, tại TP Ðà Nẵng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cùng đoàn công tác, gồm đại diện Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Ðà Nẵng có buổi làm việc, công bố Quyết định số 2906/QÐ-TTCP ký ngày 20-11-2017.

Theo đó, đoàn sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị quốc tế Ða Phước TP Ðà Nẵng. Thời kỳ thanh tra từ năm 2003 đến 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, bắt đầu từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Trước đó, để phục vụ công tác thanh tra đất đai ở bán đảo Sơn Trà, ngày 24-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký văn bản gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục Thuế TP, UBND các quận, huyện, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và các phòng, văn phòng công chứng trên địa bàn thực hiện một số nội dung; giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan các giao dịch bất động sản có liên quan (gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn…) đối với các dự án tại khu vực bán đảo Sơn Trà đến khi có văn bản thu hồi, hủy bỏ nội dung văn bản này.

Nguồn: