Chưa xem xét đề nghị thuê rừng làm du lịch của 3 doanh nghiệp

Do việc thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng có nhiều thay đổi so với trước đây nên UBND tỉnh Lâm Đồng chưa xem xét đề nghị thuê của 3 doanh nghiệp.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Võ Ngọc Hiệp – Phó chủ tịch UBND tỉnh – đã ban hành văn bản số 1610/UBND-LN ngày 6-3-2023 phúc đáp đề nghị của 3 doanh nghiệp về việc thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Tỉnh Lâm Đồng tạm dừng đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng từ ngày 26-4-2022.

Cụ thể, Công ty CP thương mại dịch vụ Đại Lộc Phát muốn thuê môi trường rừng tại một phần tiểu khu 166 (xã Xuân Trường, TP Đà Lạt), Công ty CP Truyền thông Lan Tỏa muốn thuê môi trường rừng tại tiểu khu 148A (phường 7, TP Đà Lạt) và doanh nghiệp còn lại là Công ty CP Serene Nature.

Mục đích thuê môi trường rừng của 3 doanh nghiệp là kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưới tán rừng, quản lý và bảo vệ rừng.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26-4-2022, UBND tỉnh đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuê môi trường rừng. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông có Tờ trình số 8842/TTr-BNN-TCLN trình Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, việc thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có nhiều thay đổi so với trước đây. Do vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng chưa xem xét đối với hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái của 3 công ty nói trên.