Tiên phong trở thành du khách có trách nhiệm

Không khó để trở thành một du khách có trách nhiệm nếu bạn thực sự tôn trọng thiên nhiên và thế giới muôn loài.

 

Nguồn:
PanNature