Hà Tĩnh khởi công dự án Nhà máy thuỷ điện Ngàn Trươi

Chiều ngày 3/12 tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khởi công dự án nhà máy thuỷ điện Ngàn Trươi.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 340 tỷ đồng này là một hợp phần của hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh. Hồ chứa nước Ngàn Trươi có dung tích hữu ích là 704 triệu mét khối nước, chế độ làm việc hồ điều tiết nhiều năm.

Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi có tổng mức đầu tư trên 340,3 tỷ đồng, công suất lắp máy 13,5 MW. Điện lượng trung bình năm là 55,03 triệu kwh số giờ sử dụng công suất lắp máy là 4.076 giờ.

Ngoài ra, nhà máy thuỷ điện có nhiệm vụ cấp tưới nước cho sản xuất, nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường, phòng chống lũ hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án do Công ty cổ phần thủy điện Ngàn Trươi làm chủ đầu tư dự kiến tháng 4/2019 sẽ hoàn thành và hoà lưới điện quốc gia.