EU hỗ trợ Việt Nam gần 3.000 tỷ phát triển năng lượng

Liên minh Châu Âu sẽ tài trợ không hoàn lại 108 triệu EUR, tương đương khoảng 2.918 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững cho khu vực nông thôn vào hải đảo.

Ngày 1/12/2017, tại Trụ sở Liên minh Châu Âu, Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thay mặt Chính phủ và ông Stefano Manservisi, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hợp tác và Phát triển quốc tế, thay mặt Liên minh Châu Âu, đã ký kết Hiệp định Tài chính cho Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Theo Hiệp định được ký kết, Liên minh Châu Âu sẽ tài trợ không hoàn lại 108 triệu EUR, tương đương khoảng 2.918 tỷ đồng cho chương trình.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại lễ ký kết Hiệp định.

Chương trình sẽ được triển khai trong 3 năm (2018-2020). Mục tiêu của Chương trình đầu tư, phát triển mở rộng lưới điện và nguồn điện năng lượng tái tạo để cấp điện cho các hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chưa có điện thuộc Chương trình Cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016.

Chương trình sẽ thực hiện đầu tư 23 tiểu dự án cấp điện nông thôn, miền núi từ lưới điện quốc gia tại 23 tỉnh; 2 tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Cao Bằng và đảo Bạch Long Vĩ; 2 tiểu dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, Quảng Ninh và đảo Nhơn Châu, Bình Định.

Dự kiến khi kết thúc Chương trình khoảng 750 thôn, bản sẽ được cấp điện,với khoảng 60.000 hộ dân có điện; cấp điện cho 01 huyện đảo và 02 xã đảo.

Đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh, các tiểu dự án được triển khai trong Chương trình đều có tác động tốt đến việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, kết hợp xóa đói, giảm nghèo bền vững cho các khu vực khó khăn nhất của Tổ quốc.

Nguồn: