Thăng trầm Bạch Mã

Bạch Mã, cái tên được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, không với mục đích tôn vinh những giá trị hiếm có về tự nhiên và đa dạng sinh học, cũng không phải đề cập đến công tác bảo tồn tại một trong những vườn quốc gia giá trị nhất Việt Nam mà xoay quanh những mối lo ngại về đại dự án nằm trọn trong VQG Bạch Mã. Cùng nhìn lại những bước thăng trầm của “kho báu”  vô giá này để thấy rằng dù chọn lựa con đường vị phát triển hay vị bảo tồn thì tuyệt nhiên không thể để Bạch Mã hao hụt đi bất cứ vẻ đẹp hay giá trị cố hữu nào.