Vẹt đuôi dài cổ xanh

ThienNhien.Net – Vẹt đuôi dài cổ xanh Ara glaucogularis là loài đặc hữu của khu vực phía Bắc Bolivia, thành viên của họ vẹt đuôi dài Neotropical. Ara glaucogularis thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng do được nuôi làm cảnh phổ biến ở nhiều khu vực và quốc gia. Tuy nhiên, cũng chính vì “ưu ái” này mà Vẹt đuôi dài cổ xanh đang phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên do bị săn bắt quá mức cùng với những thay đổi về môi trường và khí hậu. Hiện tại, chỉ còn khoảng hơn 100 cá thể Vẹt đuôi dài cổ xanh trong tự nhiên.

Trên thế giới hiện tại chỉ còn khoảng 16 loài thuộc họ vẹt đuôi dài Neotropical còn tồn tại. Hai loài Vẹt đuôi dài lông đỏ Cuban (Ara tricolor) và Vẹt đuôi dài Saint Croix (Ara autochthones) vừa được xác nhận là đã biến mất hoàn toàn trong tự nhiên, còn Vẹt đuôi dài Spix (Cyanopsitta spixii), Vẹt đuôi dài Glaucous (Anodorhynchus glaucus) cũng đã bị liệt vào danh sách động vật nguy cấp, cần bảo vệ.