Các siêu đô thị có thể tiết kiệm 505 triệu USD chi phí năng lượng mỗi năm nhờ cây xanh

Cây xanh cung cấp những lợi ích to lớn cho các siêu đô thị, những khu vực có hơn 10 triệu người sinh sống. Nghiên cứu mới đây cho thấy rằng các thành phố không nên bỏ qua những giá trị to lớn từ cây xanh, mỗi năm cây xanh giúp tiết kiệm 482 triệu USD từ giảm ô nhiễm không khí, 8 triệu USD từ việc cô lập khí carbon dioxide và 500.000 USD từ chi phí sưởi ấm và làm mát.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát các thành phố lớn bao gồm Los Angeles, Bắc Kinh, Tokyo, Mumbai, Buenos Aires, Moscow, London, Istanbul, Mexico và Cairo. Dựa trên các ước lượng từ mô hình i-Tree do Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ xây dựng, các nhà khoa học đã phân tích các lợi ích môi trường từ cây xanh với các dữ liệu thu thập từ địa phương. Tỷ lệ cây xanh bao phủ trung bình ở tất cả các thành phố là 21% với tiềm năng che phủ là 19%. Tỷ lệ che phủ của cây xanh thay đổi ở các siêu đô thị, ví dụ như ở Cairo là 8,1% trong khi ở Moscow con số này là 36%. Tokyo được ghi nhận là thành phố có tán cây che phủ trên đầu người cao nhất.

Lợi ích từ cây xanh đối với các siêu đô thị cũng khác nhau. Lượng mưa ở Cairo thường rất ít nên thành phố này không được hưởng lợi nhiều từ việc chắn bão từ cây xanh. Chi phí năng lượng của Mumbai không cao như những thành phố lớn khác vì vậy cây xanh không đem lại nhiều lợi ích cho khu vực này. Trong khi đó, Los Angeles nhận được nhiều lợi ích nhất từ việc cây xanh hút khí carbon dioxide.

Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng các thành phố trồng nhiều cây xanh hơn có thể gấp đôi lợi ích thu được từ các tán lá. Và gần 10% dân số đang sống trong các siêu đô thị, việc trồng thêm cây xanh sẽ cung cấp lợi ích cho hàng triệu người.