Váng nước màu không gây sự cố môi trường với Vịnh Hạ Long

ThienNhien.Net – Sở Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn số 4380/TNMT-BVMT, gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, báo cáo kết quả xác minh nội dung báo chí phản ánh việc xuất hiện váng màu đen trên mặt mương thoát nước Hải Thịnh (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long).

Công văn nêu rõ: Ngày 20/7/2017, trên báo Điện tử Quảng Ninh có đăng nội dung “Váng dầu loang kín mặt mương dẫn nước ra vịnh”.

14 giờ cùng ngày, Sở TNMT đã phối hợp với UBND thành phố Hạ Long, UBND phường Hồng Hải; kiểm tra, xác minh nội dung bài báo nêu.

Váng nước màu không ảnh hưởng đến môi trường Vịnh Hạ Long.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại đoạn mương thoát nước Hải Thịnh , phường Hồng Hải có xuất hiện váng màu đen trên mặt nước theo như báo đã phản ánh. Tuy nhiên, cảm quan của Đoàn đánh giá, váng màu đen không phải là xăng, dầu (ngửi không thấy mùi xăng dầu).

Sở TNMT đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu nước tại 2 vị trí để phân tích chất lượng nước. Kết quả, với Mẫu nước mặt NM1 (tại vị trí có xuất hiện váng màu đen) thì tổng dầu, mỡ có nồng độ 2,110mg/l, cao gấp 2,11 lần so với giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt (1mg/l).

Đối với Mẫu nước biển ven bờ NB1 (vị trí tiếp cận nước thải của mương thoát nước Hải Thịnh đổ vào Vịnh Hạ Long), tổng dầu, mỡ có nồng độ 0,187 mg/l thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN10-MT: 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ (0,5 mg/l).

Đến ngày 21/7/2017, khi Sở TNMT kiểm tra lại hiện trường, thì không còn váng đen trên khu vực mương thoát nước Hải Thịnh.

Theo Sở TNMT tỉnh, căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường và kết quả phân tích chất lượng mẫu nước có thể nhận thấy; hiện tượng váng đen xuất hiện trên bề mặt mương Hải Thịnh không phải là váng xăng dầu. Tuy nhiên, kết quả phân tích mẫu nước có hàm lượng dầu mỡ vượt giới hạn (tại vị trí lấy mẫu NM1) là do hai bên bờ mương Hải Thịnh có nhiều hộ dân sinh sống và có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ như sửa chữa ô tô, xe máy, photocopy… Do vậy, nước thải phát sinh từ các hoạt động dân sinh ở đây là khá đa dạng như nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động rửa xe ô tô, xe máy, nước thải của các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy… là nguyên nhân xuất hiện váng đen cục bộ.

Đối với kết quả mẫu nước biển ven bờ (tại ví trí lấy mẫu NB1 là vị trí tiếp nhận toàn bộ nước thải của mương thoát nước Hải Thịnh) có nồng độ dầu mỡ 0,187 mg/l là nồng độ thấp hơn so với Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ (0,5 mg/l).

Với kết quả này, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh chính thức kết luận, nước thải ra vịnh Hạ Long từ mương thoát nước Hải Thịnh là an toàn, không gây ra bất cứ sự cố nào về môi trường.

Trong thời gian tới, để đảm bảo môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long nói chung và môi trường nước trên Vịnh Hạ Long nói riêng, Sở TNMT tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Hạ Long thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường và các hoạt động thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các khu vực có mật độ dân cư tập trung cao, có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Các Sở, Ban, ngành phối hợp với UBND thành phố Hạ Long tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hạ Long đảm bảo không để xảy ra ô nhiễm môi trường.