Kiểm soát chặt chất lượng muối nhập khẩu

ThienNhien.Net – Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất điều chỉnh lại phương thức kiểm tra theo ba cấp độ (phương thức kiểm tra chặt; phương thức kiểm tra thông thường; phương thức kiểm tra giảm) nhằm áp dụng quản lý rủi ro, hậu kiểm, công nhận kết quả chứng nhận chất lượng muối của nước xuất khẩu, giảm tỷ lệ kiểm tra trước thông quan.

Ảnh minh họa

Cụ thể, phương thức kiểm tra chặt là kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu xác suất (ngẫu nhiên) hoặc lấy tại các điểm nghi ngờ (đủ lượng mẫu tối thiểu từ 200 – 500 gram) để kiểm tra cảm quan; ghi nhãn, tình trạng bao gói, bảo quản (trừ muối dùng cho công nghiệp hóa chất và muối dùng làm nguyên liệu chế biến muối tinh, muối thực phẩm); thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng muối nhập khẩu theo quy định thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1- Muối được nhập từ một cơ sở chế biến ở nước ngoài và cơ quan kiểm tra được thông báo hoặc được biết là nằm trong khu vực có nguồn ô nhiễm hoặc có mầm bệnh dịch nguy hiểm có thể lây sang người;

2- Người nhập khẩu nhập khẩu muối lần đầu hoặc lần nhập khẩu trước đó không đạt yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu;

3- Có văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu áp dụng phương thức kiểm tra chặt vì phát hiện sản phẩm đang lưu thông trên thị trường có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Theo dự thảo, phương thức kiểm tra thông thường là kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu xác suất (ngẫu nhiên) đủ để kiểm tra cảm quan, ghi nhãn, tình trạng bao gói, bảo quản (trừ muối dùng cho công nghiệp hóa chất và muối dùng làm nguyên liệu chế biến muối tinh, muối thực phẩm) và thử nghiệm các chỉ tiêu về kim loại nặng theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các chỉ tiêu cảm quan, tình trạng bao gói, bảo quản và kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu về kim loại nặng không đạt yêu cầu chất lượng thì lô hàng muối nhập khẩu tiếp theo cùng loại, cùng xuất xứ được chuyển sang áp dụng phương thức kiểm tra chặt.

Trường hợp chuyển từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường:

Trường hợp thử nghiệm mẫu của 2 lô hàng muối nhập khẩu kiểm tra liên tiếp có kết quả đạt yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu thì lô hàng muối nhập khẩu tiếp theo cùng loại, cùng xuất xứ được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường.

Khi có văn bản thông báo ngừng kiểm tra chặt của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với trường hợp có cảnh báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất.

Phương thức kiểm tra giảm là việc chỉ nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, không lấy mẫu sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1- Có giấy chứng nhận chất lượng đối với loại muối nhập khẩu, phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên; 2- Được cơ quan kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu sau 3 lần kiểm tra liên tiếp tại các ngày khác nhau trong vòng 12 tháng đối với lô hàng muối nhập khẩu cùng loại, cùng xuất xứ theo phương thức kiểm tra thông thường đồng thời đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có) thì lô hàng muối nhập khẩu tiếp theo cùng loại, cùng xuất xứ được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.

Phương thức kiểm tra giảm chỉ áp dụng tối đa trong thời gian 12 tháng kể từ khi được áp dụng phương thức kiểm tra giảm.

Trong các trường hợp kiểm tra theo quy định trên, người nhập khẩu phải tự bảo quản hàng hóa (tại cửa khẩu, nơi tập kết hoặc kho bảo quản theo quy định của cơ quan Hải quan) và chỉ được thông quan sau khi đã có Thông báo muối nhập khẩu đạt yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu do cơ quan kiểm tra cấp.

Dự thảo nêu rõ, việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chất lượng muối nhập khẩu, chỉ thực hiện một lần đối với số lần nhập khẩu trong vòng 1 năm của cùng một loại hàng hóa muối do một người nhập khẩu. Trường hợp kết quả kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất không đạt yêu cầu chất lượng thì lô hàng muối nhập khẩu tiếp theo cùng loại, cùng xuất xứ được chuyển sang áp dụng phương thức kiểm tra chặt.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.