Thực hư việc “100% bệnh viện ở Cà Mau vi phạm về môi trường”

ThienNhien.Net – Liên quan đến thông tin 100% bệnh viện, cơ sở y tế ở Cà Mau vi phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường (Bộ Y tế) Nguyễn Thị Liên Hương vừa làm việc với Sở Y tế Cà Mau để nghe báo cáo tình hình thực hiện kết quả kiểm tra chất thải y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn.

Cục trưởng Cục Quản lý môi trường đề nghị xem xét, điều chỉnh lại báo cáo kết luận kiểm tra liên quan đến thông tin 100% bệnh viện, trung tâm y tế ở Cà Mau vi phạm về môi trường.

Kết quả kiểm tra thực tế tại các Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, Trạm y tế xã Khánh Bình cho thấy các cơ sở này cơ bản làm tốt công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế.

Dù vẫn còn một số hạn chế tồn tại, song so với báo cáo về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 24/4/2017, thì tính chất và mức độ vi phạm không như báo cáo đã nêu.

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, nội dung “100% bệnh viện, trung tâm y tế chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường” chưa chính xác vì đối với các cơ sở y tế đã đi vào hoạt động và được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án bảo vệ môi trường thì không cần lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Cơ sở chỉ cần báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Về kết luận vấn đề xử lý nước thải không đạt yêu cầu, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, qua phân tích 2/9 mẫu nước thải không đạt yêu cầu theo QCVN 28:2010/BTNMT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Qua kiểm tra lại, trong biên bản kiểm tra chi tiết của Sở này nêu rõ “rất khó xác định vị trí lấy mẫu, hệ thống đường xả ngầm phức tạp, thải lẫn vào nước sinh hoạt, nước mưa, một số hệ thống không có vị trí xả thải cụ thể,” vì thế, việc lấy mẫu sẽ không chính xác.

Qua kiểm tra thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, đoàn công tác Cục quản lý môi trường y tế cho rằng Ban Quản lý dự án khi xây dựng công trình xử lý nước thải không bố trí van xả nước thải ngay sau bể xử lý mà xả nước hòa vào ống dẫn nước mưa, vì thế, mẫu nước ở đây sẽ không phản ánh thực chất của nước thải sau xử lý, dẫn đến có kết quả vượt quy chuẩn quy định.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, lấy lại mẫu nước phải ở đúng vị trí.

Ngoài ra, trong báo cáo cũng nêu việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại cụ thể như sau: Các bệnh viện tuy có tổ chức thu gom nhưng chưa triệt để; khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa đúng quy định tại thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; phần lớn chưa chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định (71,4% bệnh viện, trung tâm y tế không có hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại).

Về vấn đề này, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng yêu cầu cần xem xét lại theo quy định tại khoản 5 điều 7 Nghị định 38/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, nội dung “hầu hết bệnh viện, trung tâm y tế sử dụng túi chứa chất thải y tế không đúng chất liệu (sử dụng túi PVC để chứa chất thải y tế đem đốt),” chưa có cơ sở vì trong lúc kiểm tra không có cơ sở chứng minh túi đựng này là túi PVC.

Từ những vấn đề trên, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế-Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Cà Mau cần có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, điều chỉnh lại báo cáo kết luận kiểm tra đã được ban hành để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh có hướng xử lý phù hợp, cũng như thông tin báo chí một cách chuẩn xác nhất.