Các mục tiêu 3R bền vững cho châu Á trong giai đoạn 2013 – 2023

Ảnh: GIZ
Ảnh: GIZ

ThienNhien.Net – Sau ba ngày làm việc, Diễn đàn khu vực châu Á lần thứ IV về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải (3R) tại Hà Nội đã kết thúc chiều 20/3. Trên tinh thần hợp tác, trao đổi cởi mở, Diễn đàn đạt được một số kết quả quan trọng như:

Các nội dung về 3R hiệu quả tài nguyên được nhìn nhận từ các góc độ quốc gia, khu vực và đi đến sự đồng thuận về các giải pháp 3R cho khu vực; tầm quan trọng của việc lồng ghép 3R nói riêng, bảo vệ môi trường nói chung vào các chính sách phát triển, trong đó đề cao mối liên hệ chặt chẽ giữa các bên liên quan từ Chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư…

Các đại biểu đều thống nhất để 3R thành công cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường nguồn lực đầu tư, nhất là cần phải thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa của các nước trong khu vực.

Với kết quả đạt được, các nước tham dự Diễn đàn đã thống nhất thông qua “Tuyên bố Hà Nội về 3R – Các mục tiêu 3R bền vững cho châu Á giai đoạn 2013 – 2023” hướng tới một nền kinh tế xanh và xã hội sử dụng hiệu quả tài nguyên, với 33 mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực.