Oxfam tuyển Điều phối viên dự án

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hiện đang cần tuyển 01 Điều phối viên dự án, làm việc tại Campuchia.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: socheatak@oxfam.org.au

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.