Bộ Tài chính giải trình, tiếp thu góp ý với dự án Luật thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi)

ThienNhien.Net – Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường (Dự án Luật) đã được gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội, doanh nghiệp, đã đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, đến nay, Vụ Chính sách thuế đã nhận được 63 ý kiến tham gia, trong đó 16 ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 35 ý kiến tham gia của các tỉnh, thành phố; 12 ý kiến tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác (VCCI chưa có ý kiến tham gia).

Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Luật (37/63 ý kiến nhất trí hoàn toàn). Một số ý kiến về câu chữ, kỹ thuật soạn thảo đã được Bộ Tài chính hoàn chỉnh tại hồ sơ dự án Luật.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia về dự án Luật.

Về biểu khung thuế (khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật): Khung thuế đối với xăng dầu (trừ xăng dầu sinh học), tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật gửi xin ý kiến điều chỉnh khung thuế đối với xăng từ 1.000 – 4.000 đồng/lít lên 3.000 – 8.000 đồng/lít (khung thuế áp dụng cho lộ trình dài).

Ý kiến tham gia: Có ý kiến đề nghị quy định lộ trình áp dụng ngay tại dự thảo Luật để đảm bảo tính ổn định của chính sách; có ý kiến cho rằng căn cứ điều chỉnh khung thuế chưa rõ, dự thảo Tờ trình Chính phủ có nêu tỷ lệ thuế của từng mặt hàng ở Việt Nam đang ở mức thấp, nhưng cơ quan soạn thảo lại không nêu rõ tỷ lệ thuế tương ứng với từng mặt hàng tại các nước khác là bao nhiêu.

Có ý kiến cho rằng tại dự thảo Luật chủ yếu đề cập đến việc tăng thuế BVMT đối với xăng dầu do cắt giảm thuế nhập khẩu mặt hàng này theo cam kết quốc tế. Điều này dẫn đến cảm nhận rằng hàng hóa khác (như than) gây ô nhiễm môi trường lớn nhưng lại không có đề xuất tăng thuế BVMT cao như xăng dầu. Đề nghị bổ sung giải trình tại dự thảo Tờ trình Chính phủ về lộ trình giảm thuế nhập khẩu với biểu khung thuế, cũng như đánh giá hiệu quả việc sử dụng chính sách thuế đối với xăng để lý giải cho việc đưa ra biểu khung thuế tại dự thảo Luật.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị điều chỉnh tăng mức thuế tối đa trong khung thuế bằng 1,5 lần mức thuế tối đa trong khung thuế hiện hành (từ 4.000 đồng/lít lên 6.000 đồng/lít). Có ý kiến đề nghị điều chỉnh tăng mức thuế tối đa đối với xăng lên 5.000 đồng/lít, vì xăng dầu là mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, lưu thông và tiêu dùng, do đó khi tăng mức thuế sẽ ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của xã hội.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Tại dự thảo Luật điều chỉnh khung thuế BVMT đối với xăng từ 1.000-4.000 đồng/lít lên 3.000-8.000 đồng/lít. Việc tính toán điều chỉnh khung thuế không chỉ xem xét đến yếu tố cam kết quốc tế về cắt giảm dần thuế nhập khẩu, mà còn xem xét đến nhiều yếu tố khác như: Xăng dầu là sản phẩm khi sử dụng gây tác động rất xấu đến môi trường cần có chính sách nhằm khuyến khích sử dụng năng lượng thay thế; giá bán lẻ xăng dầu của Việt Nam so với các nước trên thế giới, tỷ lệ thuế trên giá xăng dầu; và để chủ động ứng phó với tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là tác động do giá dầu thế giới có biến động lớn…

Khung thuế này sẽ áp dụng cho lộ trình dài; mức thuế BVMT cụ thể đối với xăng vẫn áp dụng như hiện hành là 3.000 đồng/lít. Tùy vào điều kiện kinh tế – xã hội từng thời kỳ, khi đề xuất mức thuế BVMT cụ thể đối với xăng dầu, Bộ Tài chính sẽ phải đánh giá tác động của việc điều chỉnh mức thuế đến nền kinh tế trong nước, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tới giá bán lẻ xăng dầu và đời sống người dân, đảm bảo cùng với các giải pháp cải cách hành chính sẽ không làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị giữ như quy định tại dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh lại dự án Luật và tiếp tục xin ý kiến góp ý của nhân dân.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.