Biển miền Trung đạt các quy chuẩn môi trường

ThienNhien.Net – Đó là khẳng định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường Hoàng Văn Thức tại Diễn đàn Nhà báo với Môi trường và Biển đảo năm 2017 diễn ra sáng 22/6, do Báo Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường Nguyễn Văn Thức phát biểu tại diễn đàn.

Ông Hoàng Văn Thức cho biết trong những ngày đầu tháng 5/2017, Trung tâm quan trắc môi trường của Tổng cục Môi trường thực hiện quan trắc trên 12 tuyến từ bờ biển tại bốn tỉnh miền Trung ra đến khu vực cách bờ 12km, thực hiện từ tầng nước mặt đến tầng nước sâu.

Tại Hà Tĩnh thực hiện quan trắc 6 tuyến, quảng bình 2 tuyến, quảng trị 2 tuyến, Thừa Thiên – Huế 2 tuyến. Trong quá trình thực hiện đã lấy mẫu nước ở các tầng nước mặt, tầng đáy và lấy mẫu trầm tích đáy biển để phân tích. Việc quan trắc nước biển tại bốn tỉnh miền Trung vẫn được tiếp tục và giao cho Trung tâm quan trắc môi trường của các tỉnh thực hiện tiếp theo kế hoạch quan trắc môi trường nước biển sau sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Kết quả quan trắc và phân tích mẫu nước biển và trầm tích đáy biển đều đáp ứng các quy chuẩn về môi trường nước biển sử dụng cho vui chơi giải trí, các hoạt động thể thao, tắm biển du lịch và nuôi trồng thủy sản.

“Kết quả phân tích đến nay có thể khẳng định biển miền Trung đã an toàn về môi trường nước biển và về trầm tích đáy biển”, ông Thức khẳng định.

Ông Thức cho biết thêm: “Từ đầu năm tới nay, ngư dân bốn tỉnh miền Trung cũng đã ra khơi đánh bắt,có những nơi trúng mùa, tắm biển và du lịch cũng đã trở lại như bình thường. Cá và mực ở Vũng Áng hiện cũng đã có giá gần bằng trước khi xảy ra sự cố môi trường tại bốn tỉnh miền Trung”.