Nghệ An đóng cửa mỏ 29 khu vực khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net  – Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An quyết định đóng cửa mỏ đối với 29 khu vực mỏ, 8 khu vực mỏ khác đang rà soát để UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương tại đập chứa bùn thải của Xí Nghiệp thiếc suối Bắc – Quỳ Hợp

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Nghệ An cấp 1 giấy phép thăm dò đất san lấp; 5 giấy phép khai thác khoáng sản. Hiện trên địa bàn tỉnh có 201 giấy phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực.

Tổng doanh thu khoáng sản các loại trên địa bàn Nghệ An 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 5.300 tỷ đồng và các điểm mỏ giải quyết việc làm cho 7.606 lao động.

Hoạt động khai thác khoáng sản đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, đáp ứng nguyên vật liệu cho các dự án đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, cho xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiện hoạt động khai thác, chế biến của một số doanh nghiệp chưa tuân thủ hoàn toàn các quy trình, quy phạm khai thác mỏ; công tác an toàn lao động, an toàn cháy nổ và bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức.

Đặc biệt, qua vụ việc vỡ đập chứa bùn thải của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (tháng 3/2017) làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái và cuộc sống của nhiều hộ dân. Sau sự việc đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, tích cực kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác mỏ (Công văn 1586/UBND-NN ngày 15/3/2017).

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 56 giấy phép, xử lý vi phạm gần 2,5 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn đối với 7 giấy phép khai thác khoáng sản của 7 doanh nghiệp.