Chỉ thông quan khoáng sản xuất khẩu đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện

ThienNhien.Net – Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố làm thủ tục cho các lô hàng XK khoáng sản.

Công chức Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) phối hợp kiểm tra hoạt động xuất khẩu than (Ảnh: Thu Trang)

Theo đó, trường hợp DN đăng ký tờ khai XK khoáng sản tại một chi cục hải quan (chi cục hải quan ngoài cửa khẩu) nhưng XK khoảng sản tại chi cục hải quan khác (chi cục hải quan cửa khẩu) thì chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai đề nghị chi cục hải quan cửa khẩu xuất phối hợp với DN thực hiện việc lấy mẫu để kiểm tra lại theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn 10813/TCHQ-GSQL.

Cơ quan Hải quan chỉ xem xét giải quyết thủ tục thông quan lô hàng khoáng sản XK khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.

Trước đó, tại công văn số 10813/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2016 Tổng cục Hai quan đã hướng dẫn rõ: cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc khi làm thủ tục XK khoáng sản đề phải lấy mẫu để kiểm tra lại (trừ trường hợp việc lấy mẫu trước đó của DN đã có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT và đảm bảo cơ quan Hải quan giám sát được việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa từ khi lấy mẫu đến khi XK).

Các biện pháp quản lý trên nhằm có cơ sở đánh giá và đảm bảo các lô hàng khoáng sản XK đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định pháp luật, tránh việc DN sử dụng Phiếu phân tích mẫu của lô hàng đạt tiêu chuẩn, chất lượng xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục XK lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.