Báo cáo diễn biến hồ chứa thủy điện 4 lần/ngày khi có lũ

ThienNhien.Net – Ngày 5/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai phát đi Thông báo số 159/TB-TWPCTT-VP về việc triển khai một số nội dung liên quan tới bảo đảm an toàn hồ chứa.

Ảnh minh họa

Theo đó, thông báo yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương chỉ đạo đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện lắp đặt hệ thống báo động, thông tin đến các hộ dân vùng hạ du nhận biết các tín hiệu khi các hồ chứa thủy điện xả lũ. Tổ chức quan trắc, tính toán, dự báo (mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy, mực nước ở hạ du). Tổng hợp báo cáo các nội dung trên tối thiểu 01 lần/ngày vào 19 giờ trong trường hợp bình thường, và 04 lần/ngày vào các khung: 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ đối với các tình huống lũ lụt ở hạ du. Bên cạnh đó, khẩn trương đôn đốc triển khai xây dựng mẫu báo cáo kế hoạch vè tiến độ thực hiện kế hoạch gửi các chủ hồ, các cơ quan liên quan trước ngày 13/5/2017 để bảo đảm thực hiện khoa học, đồng bộ.

Thông báo cũng giao nhiệm vụ đối với Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cần tập trung hướng dẫn, đôn đốc Sở NN&PTNT các tỉnh, TP, các chủ hồ chứa nước thủy lợi thực hiện nghiêm Chỉ thị số 3199/CT-BNN-TCTL ngày 17/4/2017 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi. Đối với các chủ hồ chứa, tổ chức rà soát, lập kế hoạch lắp đặt hạ tầng cảnh báo thiên tai; xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương; tập huấn, diễn tập ứng phó với các tình huống thiên tai theo quy định tại Công văn số 25/TWPCTT, báo cáo định kỳ thường xuyên về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam…