Hỗ trợ ý tưởng ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Những ý tưởng sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) được chọn sẽ được hỗ trợ tối đa 75.000 USD để phát triển kinh doanh và ứng dụng trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

Ngày 4/5, Bộ KH&CN phối hợp với các đơn vị phát động cuộc thi “Chứng minh ý tưởng” đợt 2 để tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo ứng phó với BĐKH.
Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, vấn đề BĐKH diễn biến ngày càng phức tạp, Việt Nam đang là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ BĐKH tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này đặt ra những thách thức to lớn về việc phát triển bền vững, nhưng cũng đồng thời đem đến cơ hội để cải tiến công nghệ, ứng phó với BĐKH và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với BĐKH Việt Nam (VCIC) đã ra đời, với sự hỗ trợ của WB, được Chính phủ Việt Nam triển khai thông qua Bộ KH&CN.

VCIC hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với BĐKH từ giai đoạn ươm tạo, cho đến thương mại hóa, phát triển kinh doanh, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, nhân rộng các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sạch nhằm biến những thách thức về khí hậu trở thành cơ hội phát triển bền vững, góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian vừa qua, VCIC đã triển khai những hoạt động ban đầu để tìm kiếm, lựa chọn và hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng sáng tạo công nghệ ứng phó với BĐKH thông qua tổ chức cuộc thi “Chứng minh ý tưởng”.

Trải qua quá trình lựa chọn, đánh giá hơn 300 đề xuất ý tưởng đăng ký tham gia, Bộ KH&CN kết hợp với các chuyên gia độc lập của WB lựa chọn ra 18 doanh nghiệp có ý tưởng xuất sắc, chứng minh được tác động tích cực của công nghệ đối với tăng trưởng xanh và xây dựng nền kinh tế carbon thấp ở Việt Nam để nhận tài trợ trong đợt đầu.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, sau cuộc thi “Chứng minh ý tưởng” lần 2, các ứng viên tiềm năng sẽ được nhận hỗ trợ để hoàn thiện, phát triển sản phẩm của mình, đồng thời góp phần giảm thiểu các tác động của BĐKH, và góp phần hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.