Dùng đèn compact tiết kiệm 50% chi phí điện trong chăm sóc thanh long

ThienNhien.Net – Việc thay thế bóng compact chong đèn cho thanh long trái vụ tại Bình Thuận, Long An, Tiền Giang đã tiết kiệm 330 tỷ đồng.

Sáng 12/4, tại thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổng kết chương trình hỗ trợ nông dân trồng thanh long thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact.

Giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, chương trình tiết kiệm 330 tỷ đồng chi phí tiền điện cho người trồng thanh long

Chương trình đã hỗ trợ trên 2 triệu bóng đèn compact cho trên 2.300 hộ nông dân trồng thanh long tại 3 tỉnh có diện tích thanh long lớn nhất cả nước là Bình Thuận, Long An, Tiền Giang. So với chi phí sử dụng bóng đèn sợi đốt, việc thay thế bóng compact chong đèn cho thanh long trái vụ tại các địa phương nói trên đã tiết kiệm 330 tỷ đồng.

Thanh long là mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu đạt gần 90 triệu USD mỗi năm, góp phần xoá đói, giảm nghèo và làm giàu cho hàng nghìn hộ nông dân.

Chương trình góp phần giảm chi phí đầu tư của ngành điện, bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân

Ông Nguyễn Văn Bến, chủ trang trại thanh long tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết: Khi dùng đèn sợi đốt thì tốn 20 kWh điện, còn sử dụng bóng đèn compact chỉ tốn bằng 1 nửa.

Nguồn: