Tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

Ảnh minh họa

Theo đó, chủ rừng có trách nhiệm tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của mình.

Vào quý IV hàng năm, chủ rừng có trách nhiệm đăng ký nhu cầu tập huấn gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Chi cục Kiểm lâm vùng (Chi cục Kiểm lâm). Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp với chủ rừng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

Nội dung tập huấn gồm: Kiến thức cơ bản của pháp luật có liên quan đến quản lý bảo vệ rừng; nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng; phương pháp lập hồ sơ ban đầu đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng; chuyên môn, nghiệp vụ khác. Khung chương trình sẽ do Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt.

Về hình thức tập huấn, theo Thông tư, tập huấn lần đầu được áp dụng đối với người chưa được tập huấn nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng; tập huấn nâng cao được áp dụng đối với các đối tượng đã tham gia tập huấn lần đầu; nội dung tập huấn nâng cao để cập nhật, bổ sung kiến thức hoặc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ khác theo nhu cầu của chủ rừng.

Kinh phí tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách do chủ rừng chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 9 Quyết định 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/5/2017.