Chấn chỉnh việc xử lý thông tin ô nhiễm môi trường ở các địa phương

ThienNhien.Net – Liên quan đến thông tin một số địa phương “thiếu hợp tác” trong việc xác minh thông tin phản ánh về vấn đề ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1311/BTNMT-TCMT, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chấn chỉnh việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các cơ quan báo chí, tổ chức và người dân.

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thời gian qua, Bộ đã nhận được phản ánh về việc phóng viên một số cơ quan báo chí liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để trao đổi về tình hình gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn một số tỉnh, thành phố, nhưng không nhận được sự phối hợp tích cực và xử lý kịp thời.

Để khắc phục ngay tình trạng trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố phải chấn chỉnh ngay việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng cần phải xây dựng ban hành quy chế và lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình hình gây ô nhiễm môi trường tại địa phương, bảo đảm thường xuyên tiếp nhận và xử lý thông tin thông suốt.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra ngay các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/3/2017.