ILO tuyển Tư vấn

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam cần tuyển Tư vấn thực hiện phân tích về lựa chọn chuỗi giá trị nông – ngư nghiệp ở An Giang.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: ogasawara@ilo.org , bản sao chép tới huong@ilo.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây