Dự án IMPACT TB tuyển 7 Điều phối viên hiện trường

Dự án IMPACT TB về ngăn ngừa và điều trị bệnh lao – do Tổ chức Friends for International Turberculosis Relief (FIT) phối hợp cùng Hiệp hội Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (HPHA) thực hiện – cần tuyển 07 Điều phối viên hiện trường, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hr@tbhelp.org hoặc thanh.vu@tbhelp.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/01/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.