Đồng Nai ngăn các dự án gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Việc thu hút đầu tư phải có sự chọn lọc, hạn chế thu hút các ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

UBND tỉnh Đồng Nai ngày 17-2 cho biết vừa yêu cầu Sở TN&MT tỉnh này chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và các địa phương tổ chức rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hướng đến ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Rà soát các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của các dự án đầu tư lớn có nguy cơ cao, tác động xấu đến môi trường. Đặc biệt chú ý đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên các lưu vực sông, đánh giá công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ở đây.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Ban Quản lý các KCN tỉnh này phải nghiên cứu đề xuất các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, ngành nghề có điều kiện, ngành nghề dừng thu hút đầu tư vào các KCN. Việc thu hút đầu tư phải có sự chọn lọc, hạn chế thu hút các ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, chủ trương trên là thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp bảo vệ môi trường.