Yêu cầu 3 tỉnh, thành phố báo cáo môi trường lưu vực sông Thị Vải

ThienNhien.Net – Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ này vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, khẩn trương thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc bảo vệ môi trường lưu vực sông Thị Vải, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố (nêu trên) rà soát, lập danh sách các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trên lưu vực sông Thị Vải.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Đồng thời tổng hợp, đánh giá hiện trạng môi trường, sức chịu tải của sông Thị Vải để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư các loại hình dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên lưu vực sông Thị Vải trước ngày 31/1/2017 theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Thị Vải.

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên khẩn trương thực hiện các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.