AEA tuyển Cán bộ đào tạo sinh kế

Tổ chức Aide et Action (AEA) tại Việt Nam đang tuyển 01 cán bộ phụ trách mảng đào tạo sinh kế.

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email info-vietnam@aide- et-action.org trước ngày 02/02/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.