Formosa đã khắc phục 51/53 lỗi vi phạm môi trường

ThienNhien.Net – Công ty Formosa đã khắc phục được 51/53 lỗi vi phạm, tức hoàn thành khoảng 96% tiến độ cam kết khắc phục sự cố môi trường của công ty này.

Đoàn công tác của Bộ TN&MT xác nhận như trên tại cuộc họp ngày 28-12 với doanh nghiệp này. Hai lỗi vi phạm còn lại đang được Công ty Formosa khẩn trương khắc phục là: Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn nhà máy và chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô.

Bên cạnh đó, sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác của Bộ TN&MT đánh giá Công ty Formosa đảm bảo tiến độ kế hoạch về việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Đoàn công tác cũng tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích các nguồn chất thải, môi trường xung quanh khu vực hoạt động của Formosa. Ngoài giám sát chất thải từ Formosa, môi trường biển khu vực vịnh Sơn Dương, Hà Tĩnh cũng thường xuyên được Bộ TN&MT lấy mẫu nước hai lần/tuần. Kết quả kiểm nghiệm từ đầu tháng 8 đến nay cho thấy chất lượng nước biển nằm trong ngưỡng an toàn.

Nguồn: