Sẽ đánh giá tác động của các nhà máy nhiệt điện

ThienNhien.Net – Hôm qua (26/12), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 và biểu dương các khu dân cư tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Khí thải nhà máy nhiệt điện đốt than gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Ảnh minh họa)

Sau 5 năm triển khai Chương trình phối hợp, công tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt được những kết quả rõ rệt. Cụ thể, vai trò chủ thể của chính người dân ở khu dân cư BVMT đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành vi trong sản xuất, kinh doanh, tổ chức cuộc sống của hộ gia đình cũng như sinh hoạt của cộng đồng. Kết quả này đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các tiêu chí về môi trường ở các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Định hướng Chương trình phối hợp trong thời gian tới (giai đoạn 2016- 2020), hai bên sẽ cùng giám sát và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các sai phạm trong triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất; đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động và yêu cầu BVMT của các nhà máy nhiệt điện, trước mắt tập trung vào các nhà máy điện than; hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trái quy định pháp luật…

Cụ thể về trách nhiệm, Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo cơ quan TN&MT các cấp phối hợp với Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác giám sát, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, xâm hại tài nguyên thiên nhiên và giải quyết các mâu thuẫn, xung đột lợi ích về BVMT và tài nguyên thiên nhiên có quan hệ đến cộng đồng dân cư.

Nguồn: