Quảng Bình: Tiêu hủy trên 606 tấn hải sản không bảo đảm an toàn

ThienNhien.Net – Ngày 11/12, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình cho biết, các cơ quan liên quan đã thành lập các đoàn kiểm kê hàng hải sản lưu kho được thu mua trước ngày 30/8/2016 không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh để tiêu hủy.

Tiêu hủy hải sản tồn đọng do sự cố môi trường biển

Từ ngày 10/12 tổ chức tiêu hủy trên 606 tấn hải sản đông lạnh bị nhiễm chất cadimi (kim loại độc) và một số chất khác như phenol, xyanua…

Trước đó, Sở Y tế Quảng Bình đã lấy mẫu tại 29 cơ sở (Lệ Thủy 3 cơ sở, Đồng Hới 10 cơ sở và Bố Trạch 16 cơ sở), trong đó đã tiến hành lấy 130 mẫu cá, mực, tôm… để phân tích các chỉ tiêu cadimi, asen, chì, thủy ngân, phenol, cyanua…

30/130 mẫu không bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó 2 mẫu mực, 2 mẫu ghẹ và 24 mẫu cá nhiễm cadimi vượt giới hạn theo quy định; 2 mẫu cá nhiễm cadimi vượt giới hạn và phát hiện phenol, cyanua. Hiện tỉnh Quảng Bình còn 2.659 tấn hải sản đông lạnh tồn kho cần tiếp tục phân loại để xử lý theo quy định của Chính phủ.