Đắk Nông truy trách nhiệm cán bộ để mất 8.700 ha rừng

ThienNhien.Net – Ngày 23-11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông cung cấp hồ sơ, tư liệu liên quan việc thực hiện giao khoán rừng và đất rừng theo Nghị định 135/2005 tại Công ty TNHH Gia Nghĩa cho tổ công tác 1471 (tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện giao khoán rừng và đất rừng tại Công ty Gia Nghĩa, được UBND tỉnh thành lập) để kiểm tra, xử lý những vi phạm xảy ra tại đây.

UBND tỉnh cũng đề nghị tổ công tác 1471 đề xuất xử lý trách nhiệm đối với sai phạm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, bên giao khoán, bên nhận khoán.

Công văn trên biểu dương tổ công tác 1471 đã có nhiều cố gắng, tích cực kiểm tra việc giao khoán rừng, đất rừng và đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra vẫn chưa làm rõ được các nội dung theo chỉ đạo ngày 11-8 của Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn.

Công ty TNHH Gia Nghĩa được giao quản lý 24.000 ha rừng nhưng từ năm 2005 đến 2015 đã để mất hơn 8.700 ha rừng.