Kon Tum thu hồi chủ trương đầu tư 8 công trình thuỷ điện

Ảnh minh họa: Dân Trí

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư 8 công trình thủy điện vừa và nhỏ, với tổng công suất 28MW do chủ đầu tư không hoặc chậm triển khai thực hiện lập dự án đầu tư là Đăk Xô Rách 3, 4; Đăk Tu 1, 2; Đăk Long 1, 2; Đăk Man và Nước Chim. Ngoài ra, tỉnh cũng vừa thu hồi 3 công trình thủy điện khác chưa có chủ trương đầu tư với tổng công suất 9,7MW là thủy điện Đăk Rô Man 1, 2 và Đăk Công.

Trước đó, qua kiểm tra, khảo sát, Sở Công thương tỉnh Kon Tum cũng vừa tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư 5 công trình thuỷ điện do chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư là Thuỷ điện thôn 3 và 9 (huyện Đăk Hà), Đăk Kan (Ngọc Hồi), Đăk Rinh (Đăk Glei), Thượng Sa Thầy (Sa Thầy) và loại bỏ khỏi danh mục công trình thuỷ điện Đăk Psi 2C (huyện Tu Mơ Rông) vì mức độ ảnh hưởng lớn; tham mưu thu hồi chủ trương đầu tư thuỷ điện Pờ Ê (Kon Plông) vì chậm tiến độ. Đối với thuỷ điện Đăk Mi 1 (Đăk Glei) và Đăk Re (Kon Plông), Sở Công thương kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư công trình.

Hiện nay, toàn tỉnh Kon Tum hiện có 79 công trình thuỷ điện, trong đó có 69 công trình vừa và nhỏ.