Quảng Trị tạm cấp hơn 900 triệu hỗ trợ ngư dân bị sự cố môi trường

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký Quyết định số 2935 về việc tạm cấp kinh phí cho các địa phương hỗ trợ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Hộ nuôi trồng thủy được hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường 
Hộ nuôi trồng thủy được hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường

Theo đó, từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích, UBND tỉnh Quảng Trị trích 909 triệu đồng tạm cấp cho 2 huyện Vĩnh Linh 414 triệu đồng và huyện Hải Lăng 495 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ nuôi trồng thủy sản.

Được biết, sau sự cố môi trường biển, tại Quảng Trị có gần 830ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại, gần 16.000 lao động bị mất thu nhập.