Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam

ThienNhien.Net – Bộ Quốc phòng đang dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Luật này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, xây dựng lực lượng và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, môi trường biển và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trong vùng biển Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức tập trung, thống nhất, phân theo cấp, từ cấp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đến cấp cơ sở.

Cảnh sát biển Việt Nam có các nhiệm vụ: Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh và lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển.

Bên cạnh đó, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trên biển, thực hiện giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

Dự thảo nêu rõ, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Cảnh sát biển Việt Nam có các quyền hạn theo quy định của pháp luật và có các quyền hạn cơ bản sau: Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trong vùng biển Việt Nam; sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thực hiện quyền nổ súng; truy đuổi người, phương tiện vi phạm pháp luật trên biển; bắt giữ tàu thuyền vi phạm pháp luật…

Khi hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện các biện pháp công tác cơ bản: Biện pháp vũ trang; biện pháp pháp luật; biện pháp nhân đạo; vận động nhân dân; hợp tác quốc tế.

Hệ thống tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, Đoàn Trinh sát Cảnh sát biển, Trường huấn luyện, đào tạo Cảnh sát biển; Hải đoàn Cảnh sát biển, Viện nghiên cứu An ninh biển và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 28 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.