Kon Tum cấp chủ trương dự án thủy điện Plei Kần 575,8 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Ngày 7/11, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã ban cho biết hành Quyết định chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư là công ty Cổ phần Tấn Phát thực hiện dự án Đầu tư Thủy điện Plei Kần.

Dự án có công suất là 17 MW, điện lượng trung bình hằng năm là 59,051.106 triệu Kwh; Tổng vốn đầu tư của dự án là 575,8 tỷ đồng (trong đó vốn góp của công ty chiếm 30% và vốn huy động từ ngân hàng Agribank tỉnh Kon Tum chiếm 70%), thời hạn của dự án là 50 năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh Kon Tum, dự án được thực hiện tại thị trấn Plei Kần, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum với diện tích đất sử dụng là 128,6 ha (trong đó diện tích chiếm đất vĩnh viễn 122,9 ha, diện tích chiếm đất tạm thời là 5,7 ha). Dự kiến, thời gian xây dựng và đưa dự án vào hoạt đồng trong năm 2019. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư được hưởng theo quy định của Luật đầu tư và các qui định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh quyết định chấp thuận dự án, UBND tỉnh Kon Tum đồng thời cũng đưa ra các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án, theo đó, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan. Trong thời hạn 12 tháng từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục tiếp theo theo quy định, nếu chậm tiến độ hoặc không thực hiện dự án thì UBND tỉnh Kon Tum sẽ thu hồi Quyết định chủ trương dự án. Ngoài ra, nhà đầu tư thực hiện dự án phải thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư không được làm ảnh hưởng lớn đến địa hình, địa mạo khu vực dãy núi Ngọc Trong Long và Ngọc Ko Cá thuộc xã Đăk Rơ Nga huyện Đăk Tô. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác định ranh giới, mốc giới phạm vi của dự án; đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định về đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành công trình thủy điện, bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.