Khoảng 2 tỷ trẻ em sống ở khu vực ô nhiễm không khí

ThienNhien.Net – Khoảng 2 tỷ trẻ em trên thế giới đang sống trong những khu vực mà mức ô nhiễm ngoài trời vượt các chỉ dẫn chất lượng không khí tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra.

021116-onhiem

Nguồn: