Chính phủ cần xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ cần xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV khai mạc ngày 20/10 tại Hà Nội, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo trước Quốc hội.
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo trước Quốc hội.

Theo đánh giá của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, một số địa phương còn quá chú trọng tăng trưởng kinh tế, kết quả trước mắt, khai thác, sử dụng tài nguyên quá mức, chưa chú trọng đến tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững.

Do đó, trong nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2017, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cần xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cụ thể, phải tăng cường giám sát xả thải, bảo đảm đúng quy định về công nghệ và bảo vệ môi trường đối với các dự án phát triển công nghiệp; chỉ đạo kiểm tra, rà soát các dự án kinh tế có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhất là các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất thép; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm môi trường.

Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ cần ban hành Nghị quyết để xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến Fomorsa, ổn định đời sống, bảo đảm kinh tế- xã hội của 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị đánh giá rõ về tác động của sự cố ô nhiễm môi trường đến thu ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các tỉnh miền Trung để có biện pháp điều hành ngân sách phù hợp.

Nguồn: