Thế giới trải qua tháng Tám nóng nhất trong lịch sử

ThienNhien.Net – Hiệu ứng cộng hưởng của hiện tượng Trái Đất ấm lên và El Nino đã khiến tháng 8/2016 trở thành tháng 8 nóng nhất trong lịch sử và là tháng thứ 16 liên tiếp lập kỷ lục về nền nhiệt cao.

260916-nangnong

Nguồn: