Quốc hội giám sát chặt những vấn đề gây bức xúc

ThienNhien.Net – Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, sáng 25/7, các đại biểu Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và thảo luận dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận chương trình giám sát năm 2017 (Ảnh: Nhật Bắc/chinhphu.vn)
Các đại biểu Quốc hội thảo luận chương trình giám sát năm 2017 (Ảnh: Nhật Bắc/chinhphu.vn)

Tại phiên thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 4 nội dung giám sát, bao gồm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng, chuyển giao (BT) và hợp tác công tư (PPP) và việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với ngư dân gắn với phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Qua thảo luận, đại biểu đề nghị Quốc hội lựa chọn giám sát chuyên đề thứ nhất về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) mặc dù nội dung này đã được Quốc hội khóa XII tổ chức giám sát tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2009) nhưng việc Quốc hội tiếp tục giám sát lại lần này cũng là dịp đánh giá lại việc thực hiện của các cơ quan chức năng đối với kiến nghị của Quốc hội khóa trước về vấn đề này. Qua đó, Quốc hội kiểm điểm lại hệ thống pháp luật đã ban hành có phù hợp và đầy đủ để điều chỉnh.

Bên cạnh vấn đề giám sát về an toàn thực phẩm, nhiều đại biểu cũng nêu mối quan tâm lớn đến việc giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Theo đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, cuộc giám sát này sẽ giúp chúng tra đạt được sự tăng trưởng về niềm tin của người dân đối với Nhà nước.

Kết luận phần thảo luận này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại phiên thảo luận sáng nay, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ gửi phiếu xin ý kiến đến các đại biểu Quốc hội về các chuyên đề giám sát năm 2017.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, sẽ lựa chọn 2 chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao; 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội.