Kon Tum kiểm tra toàn diện công tác quản lý bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Ngành nông nghiệp Kon Tum cùng các ngành chức năng tỉnh đang kiểm tra toàn diện công tác quản lý bảo vệ rừng nhất là việc quản lý lâm sản.

Đây là một phần trong những biện pháp của tỉnh nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đội kiểm soát liên ngành huyện Ia H'Drai kiểm tra gỗ tang vật 
Đội kiểm soát liên ngành huyện Ia H’Drai kiểm tra gỗ tang vật

Đợt kiểm tra tập trung vào một số nội dung như công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; tình hình và việc giải quyết các điểm nóng vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng trên lâm phần giao cho các đơn vị quản lý bảo vệ; kiểm tra kiểm lâm địa bàn cấp xã trong việc tham mưu cho cấp ủy, UBND xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp…

Ông Nguyễn Kim Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết: “Chúng tôi phân ra huyện Đắc Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai là một đoàn. Huyện Tu Mơ Rông, Đắc Tô, Đắc Hà, Kon Plông, Kon Rẫy là một đoàn và thành phố Kon Tum là một đoàn. Thứ nhất tuyên truyền, kiểm tra về Luật bảo vệ phát triển rừng cũng như kế hoạch bảo vệ phát triển rừng. Thứ hai kiểm tra các xưởng chế biến. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, những cơ sở nào không đủ điều kiện thì cương quyết dừng”.