Xây dựng chiến lược hợp tác Việt Nam – Nhật Bản về phát triển công nghiệp

ThienNhien.Net – Tại cuộc họp sáng ngày 7/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược công nghiệp hoá của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Bản Chiến lược này được coi là bước hiện thực hoá quan trọng Tuyên bố chung của Thủ tướng hai nước vào tháng 10/2011. Theo đó, Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác và giúp đỡ của Nhật Bản trong việc hình thành, thực hiện chính sách và các hành động liên quan tới quá trình công nghiệp hoá của Việt Nam tới năm 2020.

Đến nay, Tổ công tác thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tham vấn các ý kiến liên quan để xây dựng nội dung chính của dự thảo Chiến lược.

Trong đó, nêu ra thực trạng phát triển công nghiệp hiện nay của Việt Nam với những thách thức lớn, nhất là trong giai đoạn thực hiện đầy đủ hơn các cam kết hội nhập quốc tế như tăng trưởng dựa nhiều vào lao động giá rẻ và vốn, trong khi năng suất chưa được cải thiện đáng kể. Công nghiệp chủ yếu phát triển theo chiều rộng, các ngành hàng nhìn chung năng suất còn thấp và xuất khẩu có hàm lượng chế biến thấp. Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh, nhất là của các ngành công nghiệp trong nước.

Với những phân tích đó, Chiến lược đề xuất một số ngành công nghiệp chiến lược mà Việt Nam có tiềm năng và phía Nhật Bản có quan tâm đầu tư để lựa chọn và tập trung hợp tác đầu tư. Các ngành này được đánh giá có tác động lan toả tích cực đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và quá trình công nghiệp hóa, tạo đột phá trong thu hút FDI có chất lượng nói chung và của Nhật Bản nói riêng nhằm hỗ trợ tạo ra một số ngành công nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Sau khi rà soát, đánh giá nội dung dự thảo và các giải trình liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Tổ công tác Ban soạn thảo tiếp tục khẩn trương làm việc với các đối tác phía Nhật Bản, lấy ý kiến cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo để tháng 3/2013 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược, tạo điều kiện xây dựng các kế hoạch hành động, giải pháp, cơ chế chính sách thúc đẩy hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Phó Thủ tướng lưu ý cơ quan soạn thảo vấn đề số liệu, phân tích để thuyết minh, tạo cơ sở vững chắc, khoa học cho các nội dung Chiến lược, các bước chuẩn bị triển khai Chiến lược đạt hiệu quả khi được ban hành.