NIAPP tuyển Cán bộ dự án

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) hiện đang tuyển 01 Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 61 Hàng Chuối, Hà Nội
Email vuthuclinh@gmail.com (c/c HongNga.Nguyen@cbm.org)

Hạn chót nộp hồ sơ: 17:00 ngày 08/07/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.