Chính phủ sẽ báo cáo ĐBQH về hiện tượng cá biển chết tại các tỉnh miền Trung

ThienNhien.Net – Sáng 13.6, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Trình bày tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội – Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất khoảng 9 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20.7 và dự kiến bế mạc vào ngày 30.7.2016.

Phiên họp thứ 49 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: Q.H/Lao Động)
Phiên họp thứ 49 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: Q.H/Lao Động)

Tại kỳ họp này Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ, nên phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Cụ thể: Quốc hội sẽ nghe phát biểu của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.

Xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước: Bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Bầu Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Tại kỳ họp này, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017, Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề. Dự kiến Tờ trình về dự thảo Nghị quyết sẽ được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp, tiếp thu, giải trình và báo cáo Quốc hội trước khi trình thông qua Nghị quyết.

Bên cạnh một số nội dung cần báo cáo theo thông lệ (như công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công), nên đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu) về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế.